Komunikaty z urzędu:
UWAGA Od dnia 16 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowy regulamin portalu.

Rachunki

Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe.

Jeżeli chcesz złożyć deklarację lub informację podatkową, możesz to zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Poniżej znajdziesz odnośniki do dostępnych elektronicznych formularzy.

Deklaracje i informacje musisz opatrzyć profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Formularze dostępne na platformie ePUAP

Logo Uni Europejskiej z opisem